• Fotografie autorstwa Klaudyny Schubert

 • Czas w literaturze, czas w filozofii, czas w nauce

  W okresie od września do grudnia 2018 zrealizowaliśmy spotkania w ramach projektu “czas w literaturze, czas w filozofii, czas w nauce”.

  W ramach cyklu odbyło się min. spotkanie z Filipem Springerem, Teresą Worowską, panele dyskusyjne w oparciu o twórczość Jamesa Joyce’a oraz Thomasa Manna, wykłady filozoficzne Radosława Strzeleckiego oraz wykłady naukowe.

  Poruszyliśmy zagadnienie czasu z wielu perspektyw literackich oraz naukowych. Spróbowaliśmy nazwać czas rzeczywisty, pobudzić strumienie świadomości a także postawiliśmy pytanie – jak umysł przetwarza czas?

  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

  Spotkania zostały zarejestrowane na kanale YT https://www.youtube.com/playlist?list=PLCEGzRNP9pUFAxKUpSTy_dOacHkMst4-l

  Projekt graficzny Anna Skoczeń