kalendarz na rok 2023 wyklejanki, Wisława Szymborska

40,00 

Brak w magazynie

Opis

Kalendarz „Wisława Szymborska. Wyklejanki wybrane” na rok 2023
W 100. rocznicę urodzin poetki Fundacja Wisławy Szymborskiej we współpracy z Wydawnictwem a5 i
drukarnią Multipress przygotowała kalendarz biurkowy z wyklejankami. Kolaże, które zdobią
poszczególne miesiące, pochodzą ze zbiorów Fundacji Wisławy Szymborskiej oraz Archiwum Wisławy
Szymborskiej w Bibliotece Jagiellońskiej. Kalendarz dostępny będzie w sprzedaży w grudniu w
limitowanej liczbie egzemplarzy.
Wysyłała je do przyjaciół, ludzi bliskich, a miała ich na tyle sporo,że zrobienie wycinanek musiało
zajmować wiele godzin. Wiedziała, żeprzyjaciele czekają, szczególnie pod koniec grudnia, na takie
właśnieżyczenia noworoczne, i prawie nigdy ich nie zawodziła – pisał o wyklejankach Szymborskiej
prof. Leonard Neuger. W kalendarzu na rok 2023 znalazły się wyklejanki przygotowane dla Nawoi –
siostry poetki, męża – Adama Włodka, przyjaciół: Ewy Lipskiej, Krystyny i Ryszarda Krynickich, Teresy
Walas, Marty Wyki i Zbigniewa Pucka, a także sekretarza noblistki – Michała Rusinka. Zabawne i
inteligentne, komentują aktualne wydarzenia i codzienne czynności, nawiązują do cech i życiowych
epizodów osób, do których były wysyłane jako pocztówki. Zebrane na kartach kalendarza w mini
kolekcję będą elegancką ozdobą biurka.